Θέσεις Εργασίας

1. ΒΟΗΘΟΣ Μηχανικός Αυτοκινήτων σε γενικό συνεργείο με εκπληρωμένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις και εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους.

Στοιχεία Επικοινωνίας-Αποστολή βιογραφικού: spareparts.mm@gmail.com  Τηλέφωνο:2114012544  ΩΡΕΣ 09:00-16:00

2. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ αυτοκινήτων, ζητεί Μηχανικό αυτοκινήτων, εως 40 ετων, για πλήρη απασχόληση με πλήρη ασφάλιση, άριστο περιβάλλον εργασίας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Αποστολή βιογραφικού: spathonis@gmail.com  Τηλέφωνο: 2105121916   ΩΡΕΣ 09:00-16:00

3. ΟΔΗΓΟΣ για οδική βοήθεια, για φροντίδες ατυχημάτων και βλάβες, Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, άριστος χρήστης tablet, Αγγλικών.

Στοιχεία Επικοινωνίας-Αποστολή βιογραφικού: motokarafotis@hotmail.com  Τηλέφωνο: 2130403814   ΩΡΕΣ 10:00-18:00

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.
ΘΕΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ