ΙΜΑΝΤΑΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ

Συστήματα μετάδοσης κίνησης με ιμάντα στο αυτοκίνητο.

1.Ο ιμάντας χρονισμού συνδέει το στροφαλοφόρο με τον/ους εκκεντροφόρο/ους δίνοντας σωστά συγχρονισμένη κίνηση στις βαλβίδες εισαγωγής & εξαγωγής.
2. Μεταβιβάζει την περιστροφική κίνηση του στροφαλοφόρου άξονα στον εκκεντροφόρο άξονα(-ες) σε αναλογία 2:1 και επομένως φροντίζει για τη συγχρονισμένη αλληλεπίδραση (χρονισμός) μεταξύ της κίνησης του εμβόλου και της διέγερσης των βαλβίδων.
 
Ο οδοντωτός ιμάντας αποτελείται από συνθετικό υλικό, η πλευρά έλξης του οποίου είναι ενισχυμένη με νήμα υαλοβάμβακα 
(στο παρελθόν ατσαλένιο σύρμα) και η πίσω πλευρά του με ύφασμα πολυαμιδίου. Ένα ανθεκτικό στη θερμοκρασία 
ενδιάμεσο στρώμα φροντίζει για καλή συνεργασία των υλικών. Τα δόντια είναι επίσης ενισχυμένα με πολυαμίδιο, για να προστατεύονται από φθορές. 
Επειδή ο οδοντωτός ιμάντας δεν λιπαίνεται, ο χώρος στον οποίο λειτουργεί - σε αντίθεση με την καδένα - δε χρειάζεται να έχει στεγανοποιηθεί. Σ' αυτή την περίπτωση αρκεί ένα απλό πλαστικό κάλυμμα ως προστασία από βρομιές και ξένα σώματα.
 
Χαρακτηριστικά των συστημάτων μετάδοσης κίνησης με οδοντωτό ιμάντα:
 • συνδέουν τον στροφαλοφόρο άξονα με τον/τους εκκεντροφόρο(-ους) άξονα(-ες) του κινητήρα εσωτερικής καύσης
 • μπορούν να μεταδώσουν κίνηση και σε αντλίες ψεκασμού ή νερού
 • κινούν άξονες εξισορρόπησης ή ενδιάμεσους άξονες
 • μπορούν να διαχωριστούν σε ένα, δύο ή περισσότερα ξεχωριστά συστήματα μετάδοσης κίνησης
 Πλεονεκτήματα/οφέλη σύγχρονων συστημάτων μετάδοσης κίνησης με οδοντωτό ιμάντα:
 • υψηλή ακρίβεια χρονισμού για όλη την διάρκεια λειτουργίας τους
 • μεγάλη διάρκεια ζωής
 • αθόρυβη λειτουργία
 • απλή και οικονομική συντήρηση και τοποθέτηση
 • λειτουργία χωρίς λιπαντικό, δεν απαιτείται παροχή λαδιού
 • συμπαγής κατασκευή
 • ελάχιστη τριβή
 • υψηλός συντελεστής απόδοσης

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.
ΙΜΑΝΤΑΣ, ΕΚΚΕΝΤΡΟΦΟΡΟΥ, ΑΥΤΟ, ΗΞΕΡΕΣ